Các mẫu cờ, banner bằng vải khai trương cửa hàng, sale hàng hóa sản phẩm dành cho các cửa hàng, thương hiệu mở cửa, khai trương trở lại sau dịch