google-site-verification=m9tBZU5hTDyhOUqKC8RY9bIZ11It9sTgBnybdimzx5E

Các mẫu cờ của các câu lạc bộ v-league do xưởng may cờ Kim Flags cung cấp

Lượt xem: 1996

Xưởng may cờ và in cờ Kim Flags chuyên cung cấp cờ in logo các câu lạc bộ cho các cổ động viên, hội cổ động viên các câu lạc bộ bóng đá Vleague

Tóm tắt nội dung

  Người Việt Nam có sự đam mê cuồng nhiệt với trái bóng tròn. Đó là lý do tại sao các khán đài tại Vleague luôn sục sôi bởi sự náo động và các lá cờ in logo câu lạc bộ bóng đá, cờ cổ vũ bóng đá, cờ câu lạc bộ đầy màu sắc. Kim Flags là xưởng may cờ và in cờ tại Hà Nội luôn đồng hành cùng các cổ động Viên Việt Nam mang đến những lá cờ in logo câu lạc bộ bóng đá, cờ cổ vũ bóng đá, cờ câu lạc bộ  chất lượng nhất.

  1. cờ in logo câu lạc bộ bóng đá, cờ cổ vũ bóng đá, cờ câu lạc bộ đá bóng Sông Lam Nghệ An

  Tại xưởng may cờ và in cờ Kim Flags chuyên sản xuất và bán cờ in logo câu lạc bộ bóng đá, cờ cổ vũ bóng đá, cờ câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. 

  2. Cờ in logo câu lạc bộ bóng đá, cờ cổ vũ bóng đá, cờ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai

  Tại xưởng may cờ và in cờ Kim Flags chuyên sản xuất và bán cờ in logo câu lạc bộ bóng đá, cờ cổ vũ bóng đá, cờ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai

  3. Cờ in logo câu lạc bộ bóng đá, cờ cổ vũ bóng đá, cờ câu lạc bộ Sài Gòn

  Tại xưởng may cờ và in cờ Kim Flags chuyên sản xuất và bán cờ in logo câu lạc bộ bóng đá, cờ cổ vũ bóng đá, cờ câu lạc bộ Sài Gòn

  4. Cờ in logo câu lạc bộ bóng đá, cờ cổ vũ bóng đá, cờ câu lạc bộ Hồ Chí Minh

  Tại xưởng may cờ và in cờ Kim Flags chuyên sản xuất và bán cờ in logo câu lạc bộ bóng đá, cờ cổ vũ bóng đá, cờ câu lạc bộ Hồ Chí Minh

  5. Cờ in logo câu lạc bộ bóng đá, cờ cổ vũ bóng đá, cờ câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

  Tại xưởng may cờ và in cờ Kim Flags chuyên sản xuất và bán cờ in logo câu lạc bộ bóng đá, cờ cổ vũ bóng đá, cờ câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

  6. Cờ in logo câu lạc bộ bóng đá, cờ cổ vũ bóng đá, cờ câu lạc bộ Thanh Hóa

  Tại xưởng may cờ và in cờ Kim Flags chuyên sản xuất và bán cờ in logo câu lạc bộ bóng đá, cờ cổ vũ bóng đá, cờ câu lạc bộ Thanh Hóa

  7. Cờ in logo câu lạc bộ bóng đá, cờ cổ vũ bóng đá, cờ câu lạc bộ Than Quảng Ninh

  Tại xưởng may cờ và in cờ Kim Flags chuyên sản xuất và bán cờ in logo câu lạc bộ bóng đá, cờ cổ vũ bóng đá, cờ câu lạc bộ Than Quảng Ninh

  8. Cờ in logo câu lạc bộ bóng đá, cờ cổ vũ bóng đá, cờ câu lạc bộ SHB Đà Nẵng

  Tại xưởng may cờ và in cờ Kim Flags chuyên sản xuất và bán cờ in logo câu lạc bộ bóng đá, cờ cổ vũ bóng đá, cờ câu lạc bộ SHB Đà Nẵng

  9. Cờ in logo câu lạc bộ bóng đá, cờ cổ vũ bóng đá, cờ câu lạc bộ Hà Nội

  Tại xưởng may cờ và in cờ Kim Flags chuyên sản xuất và bán cờ in logo câu lạc bộ bóng đá, cờ cổ vũ bóng đá, cờ câu lạc bộ Hà Nội

  10. Cờ in logo câu lạc bộ bóng đá, cờ cổ vũ bóng đá, cờ câu lạc bộ Viettel 

  Tại xưởng may cờ và in cờ Kim Flags chuyên sản xuất và bán cờ in logo câu lạc bộ bóng đá, cờ cổ vũ bóng đá, cờ câu lạc bộ Viettel 

  11. Cờ in logo câu lạc bộ bóng đá, cờ cổ vũ bóng đá, cờ câu lạc bộ Becamex Bình Dương

  Tại xưởng may cờ và in cờ Kim Flags chuyên sản xuất và bán cờ in logo câu lạc bộ bóng đá, cờ cổ vũ bóng đá, cờ câu lạc bộ Becamex Bình Dương

  12. Cờ in logo câu lạc bộ bóng đá, cờ cổ vũ bóng đá, cờ câu lạc bộ Nam Định

  Tại xưởng may cờ và in cờ Kim Flags chuyên sản xuất và bán cờ in logo câu lạc bộ bóng đá, cờ cổ vũ bóng đá, cờ câu lạc bộ Nam Định

  13. Cờ in logo câu lạc bộ bóng đá, cờ cổ vũ bóng đá, cờ câu lạc bộ Hải Phòng

  Tại xưởng may cờ và in cờ Kim Flags chuyên sản xuất và bán cờ in logo câu lạc bộ bóng đá, cờ cổ vũ bóng đá, cờ câu lạc bộ Hải Phòng

  14. Cờ in logo câu lạc bộ bóng đá, cờ cổ vũ bóng đá, cờ câu lạc bộ Bình Định

  Tại xưởng may cờ và in cờ Kim Flags chuyên sản xuất và bán cờ in logo câu lạc bộ bóng đá, cờ cổ vũ bóng đá, cờ câu lạc bộ Bình Định

  Tin liên quan

  Sản phẩm liên quan